Tutoriale

 » Film » Kolaudacja

Odrębny i jednocześnie bardzo ważnym elementem procesu produkcji jest kolaudacja filmu czyli ocena pierwszej, zmontowanej wersji materiału przez klienta. Zazwyczaj jest tak, że klient zgłasza jeszcze swoje sugestie dotyczące poprawek i zmian w filmie. Bardzo ważne jest, aby zmiany te nie odbiegały od przyjętego na samym początku scenariusza. Zmiany wykraczające poza scenariusz wiążą się z dodatkowymi kosztami, które obciążają klienta. Dlatego właśnie tak bardzo istotne jest  doprecyzowanie wszelkich, najdrobniejszych nawet kwestii i scen na etapie pisania scenariusza.

Po wprowadzeniu zgłoszonych przez klienta poprawek film jest przekazywane wraz z prawami autorskimi na jego rzecz i tak kończy się cały proces produkcji.