Artykuły

 

System ocen pracowniczych jest powtarzalnym, zaplanowanym i sformalizowanym, z założenia nakierowanym na rozwój zatrudnionego, procesem oceny pracowników. Do kluczowych elementów takiego systemu należą m.in.:

1) cel oceny- do czego potrzebna jest taka ocena?

2) podmiot oceniany- kto ocenia?

3) podmiot oceniający- kogo oceniamy?

4) kryteria oceny-obiektywne i sformalizowane

5) metody oceny- w jaki sposób dokonywana jest ocena?

6) narzędzia oceny- jakimi narzędziami i technikami posługuje się oceniający?

 

Ocena pracy pracownika to inaczej wyrażenie, w formie ustnej bądź pisemnej, opinii o zachowaniach, postawach, cechach osobowości czy efektach pracy pracownika (w zależności od celu przeprowadzanej oceny).