Artykuły

 1. Błędy popełniane przez oceniających.

 

Najczęściej występujące błędy popełniane przez oceniających:

 

Błędy techniczne

 • Brak precyzyjnych celów, zasad i metod oceniania;
 • Brak klarownych kryteriów oceny
 • Brak przestrzegania ustalonych procedur;
 • Niedopracowane kryteria oceny, brak konsekwencji w stosowaniu przyjętych
 • Pośpiech w ocenie-brak namysłu, rozważenia wszystkich faktów
 • Odebranie osobie ocenianej możliwości samooceny i wymiany poglądów.

Błędy psychologiczne:

 • Efekt faworyzowania –np. pracowników lubianych przez oceniajacego
 • Efekt hierarchii – wyższe ocenianie osób, które stoją wyżej w hierarchii służbowej;
 • Efekt „aureoli” czyli  uogólnianie oceny pracownika przez pryzmat jednej cechy pozytywnej
 • Efekt Horna (efekt diabelski) – uogólnianie oceny pracownika przez pryzmat jednej cechy negatywnej
 • Efekt etykietowania -czyli pochopne przypisanie ludziom stałych cech, generalizowanie na podstawie pojedynczych zachowań;
 • Efekt podobieństwa –osoby podobne od oceniającego mogą zostać lepiej ocenione;
 • Efekt konfabulacji –oceniający może „uzupełniać luki pamięciowe” stereotypami
 • Konformizm – uleganie w ocenie wpływowi innych
 • Tendencja do uśredniania wyników
 • Zbytnia pobłażliwość w wydawaniu ocen; spowodowana np. chęcią niepogorszenia stosunków międzyludzkich
 • Zbytnia surowość
 • Mechanizm projekcji – przypisywanie osobie ocenianej własnych myśli
 • Posługiwanie się starymi lub niepełnymi danymi;
 • Brak obiektywizmu – ocenianie osób i zjawisk przez pryzmat własnych doświadczeń
 • Dogmatyzm – błędne przekonania osób oceniających, których nie są w stanie zmienić nawet najlepsze wyniki osiągane przez pracownika
 • Błąd Pigmaliona (czyli samospełniająca się przepowiednia) – jeśli pracodawca będzie traktował pracowników jako leniwych, niemądrych, nieuczciwych, nieodpowiedzialnych, jest prawdopodobne, że tak zaczną się zachowywać
 • Efekt pierwszego wrażenia – błędy lub sukcesy pierwszego wrażenia wywierają większy wpływ na ocenę niż te zdarzenia, które są przedmiotem oceny
 • Transfer stereotypu estetycznego – osoby przystojne i eleganckie są oceniane wyżej
 • Efekt ostatniej chwili –czyli branie pod uwagę wyłącznie ostatnich sukcesów lub porażek,
 • Efekt potrzeby firmy – ocenianie pracowników w taki sposób, aby wynik oceny uzasadnił konkretne traktowanie pracowników przez pracodawcę w konkretnej sytuacji np. potrzeby zwolnienia, awansu, podwyżki, (lub ich braku).