Artykuły

Argumenty przemawiające za inwestycją w złoto  to m.in. fakt, że :

 

  1. Złoto jest odporne na kryzysy i stanowi ubezpieczenie na wypadek kryzysów finansowych,  przetrwało ono każdy kryzys gospodarczy, każdy kryzys walutowy i każde bankructwo państwa
  2. Złota i srebra jest mało, a popyt na nie rośnie, popyt przewyższa produkcję
  3. Złota nie da się sztucznie wyprodukować
  4. Złoto zachowuje swoją siłę nabywczą
  5. Złoto wolne jest od podatku od zysków akapitowych (podatek Belki), oraz jest zwolnione z podatku VAT