E-learning

 » Home
Test podsumuwujący moduł
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź
Warunki zaliczenia: 70% trafnych odpowiedzi.

1.Na czym polega analiza możliwości i zagrożeń w planie marketingowym?

  •  na określeniu mocnych i słabych stron
  •  na zaplanowaniu poziomu sprzedaży na przyszły rok
  •  na zbadaniu, którzy pracownicy oraz dostawcy są niebezpieczni dla działania firmy

2.Na czym polega ocena aktualnej sytuacji marketingowej

  •  na określeniu, co jest przedmiotem mojej działalności, jak wyglądam na tle konkurencji i kto jest moim odbiorcą
  •  na zbadaniu możliwości i zakresu wydatków na reklamę w mojej firmie
  •  na analizie działań marketingowych konkurencji

3.Co to jest otoczenie marketingowe

  •  środowisko, w którym działa moja firma
  •  oferta agencji reklamowych kierowana dla mojej branży
  •  grupa firm reklamowych z regionu, w którym dziala moja firma