E-learning

 » Home
Test podsumuwujący moduł
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź
Warunki zaliczenia: 60% trafnych odpowiedzi.

1.Co jest kluczowe w motywowaniu pracownika zdalnego ?

  •  rozliczanie za wykonane zadania
  •  relacja, interesowanie się pracownikiem, efektywna komunikacja
  •  stały nadzór i monitoring jego pracy

2. Dlaczego pozapłacowe środki motywacyjne są skuteczne?

  •  ponieważ motywacja pieniężna jest mało skuteczna
  •  są łatwo dostępne dla małych firm, pozwalają optymalizować koszty i są skuteczne w stosunku do specjalistów
  •  ponieważ pracownikom

3.Jakie trendy na rynku pracy wpływają na rozwój telepracy?

  •  rozwój technologii, cięcia kosztów, wirtualizacja
  •  rozwój zawodów związanych z telefoniczną obsługą klienta
  •  trend do zamiany spotkań biznesowych na telekonferencje