E-learning

 » Home
Test podsumuwujący moduł
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź
Warunki zaliczenia: 50% trafnych odpowiedzi.

1.Jakie cechy marketingu video wyróżniają go na tle tradycyjnych form marketingu ( takich, jak np. reklama w gazecie czy w telewizji)?

  •  jest to forma tańsza od innych form reklamy
  •  jest to najbardziej kreatywna forma reklamy
  •  marketing video, szczególnie w formie internetowej i mobilnej, jest interaktywny, działa na wszystkie zmysły i pomaga w krótkim czasie przekazać sugestywną treść

2.Jaka forma emisji jest obecnie najbardziej rozpowszechniona, jeśli chodzi o reklamy video ?

  •  emisja w TV
  •  targi, eventy
  •  Internet

3.Jakie nowe trendy można zauważyć, jeśli chodzi o marketing video ?

  •  rośnie rola urządzeń mobilnych, których stale wzrastająca liczba
  •  udział słynnych osobistości w reklamach video jest bardzo popularnym trendem
  •  ogromny wzrost reklam telewizyjnych