E-learning

 » Home
Test podsumuwujący moduł
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź
Warunki zaliczenia: 50% trafnych odpowiedzi.

1.Czym jest CSR?

 •  to modny, nowy "trick" marketingowy, gdzie głoszone hasła niewiele mają wspólnego z działaniem
 •  to społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli działania firmy nastawione na konkretne korzyści dla społeczeństwa, środowiska czy otoczenia
 •  jest to działalność prowadzona przez instytucje non-profit

2.Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest znana i stosowana w Polsce?

 •  firmy, duże i małe, nie znają tego pojęcia
 •  jest dosyć znana w większych firmach, ale stosowana w praktyce jeszcze ciągle śladowo
 •  jest szeroko stosowana w większości firm

3.Jakie mogą być praktyczne przykłady działań CSR?

 •  większe premie dla pracowników
 •  wspieranie i sponsorowanie najzdolniejszych studentów w regionie
 •  wykupienie przestrzeni reklamowej w czasopiśmie o tematyce ekologicznej

4.Czy CSR może być wprowadzany w małej firmie?

 •  tak, szczególnie w przypadku firm o zasięgu terytorialnym, ponieważ znają one dobrze środowisko, w którym działają
 •  nie, z powodu nieznajomości tematu
 •  nie, z powodu bariery kosztów